شیمی

دانلود نمونه سوال شیمی

سنتز مشتق جدیدی ازیک کتو دی آزیریدین ازطریق آمیناسیون ۱، ۲ ، ۴ ، ۵ تترابرمو ۱ ۵ دی فنیل پنتان ۳ اُن…

سنتز مشتق جدیدی ازیک کتو دی آزیریدین ازطریق آمیناسیون ۱، ۲ ، ۴ ، ۵ تترابرمو ۱ ۵ دی فنیل پنتان ۳ اُن… فهرست مطالبعنوان صفحه چکیده۱ مقدمه۲ فصل اول : آمین های آلیفاتیک، ازیریدین ساختار و واکنش های کتوآزیدین۳ ۱-۱- آمین های آلیفاتیک۴ ۱-۱-۱- خواص آمین های آلیفاتیک۴ ۱-۱-۲- …

ادامه نوشته »

سنتز مشتقات جدید۵(۵نیترو فوریل)و (۵نیترو تینیل)۲آلکیل آمینو۴,۳,۱ تیادیازول" با اثر احتمالی ضد هلیکوباکترپیلوری…

سنتز مشتقات جدید۵(۵نیترو فوریل)و (۵نیترو تینیل)۲آلکیل آمینو۴,۳,۱ تیادیازول" با اثر احتمالی ضد هلیکوباکترپیلوری… فهرست مطالبعنوان صفحه چکیده فارسی فصل اول- مقدمه و مروری بر تحقیقات گذشته ۱- مقدمه:۲ ۱-۱- تاریخچه هلیکوباکترپیلوری :۳ ۱-۲- درآمدی بر عفونتهای هلیکوباکترپیلوری :۳ ۱-۳- نیتروفورانها:۵ ۱-۴- تاریخچه ای از شیمی‌4,3,1- تیادیازول ها]۳۲[۸ ۱-۵- خواص حلقه …

ادامه نوشته »

سنتز مشتقات نفتواکسازین ومشتقات سمی کاربازیدتیوسمی کاربازید در حضور کاتالیزور لانتانیوم تری کلراید…

سنتز مشتقات نفتواکسازین ومشتقات سمی کاربازیدتیوسمی کاربازید در حضور کاتالیزور لانتانیوم تری کلراید… فهرست مطالبفصل اول مقدمه۱ ۱-۱- مشتقات ایمینی ۱ ۲-۱- واکنش های چند جزئی ۲ ۳-۱- سنتز آمیدو آلکیل نفتول ها ۲ ۱-۳-۱-کاربردها۲ ۴-۱- هتروسیکل ها۵ ۵-۱- کاربردها۵ ۶-۱- انواع هتروسیکل ها۶ ۷-۱- هتروسیکل های شش عضوی ۷ …

ادامه نوشته »

سنتز نانوذرات مغناطیسی آهن پوشیده شده با هیدروکسی آپاتیت وبررسی عملکرد آنها برای جذب کبالت(II)وروی II)) از محلولهای آبی و اندازه گیری بااسپکترومت…

سنتز نانوذرات مغناطیسی آهن پوشیده شده با هیدروکسی آپاتیت وبررسی عملکرد آنها برای جذب کبالت(II)وروی II)) از محلولهای آبی و اندازه گیری بااسپکترومت… فهرست مطالبعنوان صفحه خلاصه فارسی۱ مقدمه۲ فصل اول: کلیات ۱-۱- ضرورت انجام تحقیق۵ ۱-۲- بیان مسئله۵ ۱-۳- اهداف پژوهش۸ ۱-۴- فناوری نانو۸ ۱-۴-۱- نانو ذرات۹ ۱-۴-۲-نانوذراتمغناطیسی۱۱ ۱-۴-۲-۱- …

ادامه نوشته »

سنتز و بررسی اثر ضد میکروبی نانو کامپوزیت جدید هیدروکسی اوره…

سنتز و بررسی اثر ضد میکروبی نانو کامپوزیت جدید هیدروکسی اوره… فهرست مطالبعنوان صفحه چکیده.. ۱ فصل اول مقدمه ۱-۱ تاریخچه نانو فناوری.. ۳ ۱-۲ مشاهیر در حیطه توسعه فناوری نانو.. ۴ ۱-۳ تعاریف نانوفناوری.. ۵ ۱-۴ اصطلاحات نانوفناوری.. ۶ ۱-۵ روش های اندازه گیری و تعیین مشخصات.. ۷ ۱-۶ …

ادامه نوشته »

سنتز و شناسایی پلی(اتر آمید)های فلوئوردار جدید مشتق از ۲ ۲ بیس (۲ آمینو ۴ تری فلوﺋورو متیل فنوکسی ۱۱ بای نفتیل و انواع دی اسیدها …

سنتز و شناسایی پلی(اتر آمید)های فلوئوردار جدید مشتق از ۲ ۲ بیس (۲ آمینو ۴ تری فلوﺋورو متیل فنوکسی ۱۱ بای نفتیل و انواع دی اسیدها … فهرست مطالبعنوان صفحه چکیده۱ فصل اول:کلیات و مروری بر پژوهش­های اخیر۲ مقدمه۳ ۱-۱- پلیمرهای با عملکرد بالا۴ ۱-۲- پلی­آمیدها ۷ ۱-۳- نحوه سنتز …

ادامه نوشته »

سنتز، شناسایی کمپلکس های جدید دارویی از گالیم، قلع و تیتانیم و مطالعات کلینیکی تعدادی از آنهادردرمان برخی رده های سلول های سرطانی…

سنتز، شناسایی کمپلکس های جدید دارویی از گالیم، قلع و تیتانیم و مطالعات کلینیکی تعدادی از آنهادردرمان برخی رده های سلول های سرطانی… چکیدهسرطان که همچنین با نام­های تومور بدخیم یا نئوپلاسم بدخیم نیز یاد می­شود، گروهی از بیماری­ها را گویند که شامل رشد غیرطبیعی سلول­ها با قابلیت هجوم و …

ادامه نوشته »

شبیه سازی دینامیک ملکولی استخلافات پورفیرین و مطالعه ی کمی ساختار ویژگی در آن ها…

شبیه سازی دینامیک ملکولی استخلافات پورفیرین و مطالعه ی کمی ساختار ویژگی در آن ها… چکیدهتجمع ٨۵ استخلاف پورفیرینی مورد مطالعه قرار گرفته است. گزارشی از مطالعه­ی ترمودینامیکی و سینتیکی تجمع با تغییر استخلافات پورفیرین داده شده است. برای این کار از شبیه سازی دینامیک ملکولی، رابطه­ی کمی ساختار-ویژگی و …

ادامه نوشته »

شناسایی اجزای تشکیل دهنده اسانس وبررسی اثرات ضداکسیدانی،ضد میکروبی و ضدسرطانی دوگیاه Morina persica L.و Physospermum cornubiense (L.) DC…

شناسایی اجزای تشکیل دهنده اسانس وبررسی اثرات ضداکسیدانی،ضد میکروبی و ضدسرطانی دوگیاه Morina persica L.و Physospermum cornubiense (L.) DC… چکیدهسابقه استفاده از گیاهان به قدمت تاریخ زندگی بشر بر روی کره زمین است و این تاریخچه انسان را به بررسی و کنکاش بیشتر در مورد ذخیره­های غنی گیاهی در جهان …

ادامه نوشته »

شناسایی سرطان ریه با استفاده از نانوحسگر زیستی بر پایه‌ی نانوهیبرید گرافن اکسید …DNA

شناسایی سرطان ریه با استفاده از نانوحسگر زیستی بر پایه‌ی نانوهیبرید گرافن اکسید …DNA چکیدهامروزه سرطان ریه یکی از شایع‌ترین بیماری‌ها در سراسر جهان محسوب می شود و دارای بالاترین آمار مرگ‌ومیر در بین انواع سرطان است. لذا تشخیص زودهنگام این بیماری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد.با توجه به اینکه …

ادامه نوشته »