حسابداری

دانلود آموزش حسابداری

حقایق در مورد گسب { حسابداری}

حقایق در مورد گسب { حسابداری} در سال ۱۹۸۴ هیئت استانداردهای سود دولت (گسب ) بر طبق شالوده سود مالی(فاف) تشکیل شد تا استاندارد های آن گزارش های آمادگی ظاهری مالی این را هدایت می کنند. شالوده ، برای انتخایب اعضای گسب و هیئت مشاور مسئول است. و برای فالیتهای …

مشاهده بیشتر »

گسب شماره۳۴چیست؟

گسب شماره۳۴چیست؟ در ژانویه ۱۹۹۹ هئیت استانداردهای حسابداری دولتی (گسب)که کل اصول پذیرفته شده حسابداری (قوانین مالی گزارش شده) برای تمام دولتها وحکومتهای محلی قرار می دهد. اکثر تغییرات فراگیر درگزارشات مالی در سابقه اش پذیرفته است.به عنوان گزارش شماره ۳۴ شناخته شده است : صورت حسابهای مالی اصلی –تحلیل …

مشاهده بیشتر »

پشت پرده مشکلات بازاریابی :

پشت پرده مشکلات بازاریابی : بازاریابی اکنون آماده یک تحول است زیرا نقاط ضعف آن آشکار شده است ( همه افراد , سهامداران ,مدیران , —— (مدیران عامل ) ,مصرف کننده وحکومت ناراحت هستند زیرا بازاریابی انگونه که بایستی موسسات رابه حرکت رادارد عمل نمی کند) این مطلب را کوین …

مشاهده بیشتر »

سیستم اطلاعات مدیریتی (MIS)

سیستم اطلاعات مدیریتی (MIS) سیستم های اطلاعات مدیریتی (MIS) به آن دسته از سیستم های اطلاعاتی اطلاق می گردد که معمولا بر اساس کامپیوتر استوار بوده ودر داخل یک سازمان مورد استفاده قرار می گیرد . شبکه جهانی از سیستم اطلاعاتی به عنوان سیستمی یاد می کند که شامل شبکه …

مشاهده بیشتر »

ارزیابی NIMSAD از فرایند یکپارچه منطقی (RUP

ارزیابی NIMSAD از فرایند یکپارچه منطقی (RUP ·مقدمه·عنصر۱: وضعیت مسئله ·عنصر۲: روش شناسی کاربر (حل کننده مشکل یا مسئله) ·عنصر ۳، مرحله۱: درک وضعیت ·عنصر۳، مرحله۲: انجام تشخیص ·عنصر ۳، مرحله۳: تعریف کردن طرح کلی تشخیص ·عنصر۳، مرحله۴: تعریف کردن مسائل ·عنصر۳، مرحله۵: استنتاج یک سیستم فکری ·عنصر۳، مرحله۶: انجام …

مشاهده بیشتر »

ابزار مالی برای تثبیت جریانهای نقدی آتی

ابزار مالی برای تثبیت جریانهای نقدی آتی حتی زمانی که بدهیهای تامین کننده سرمایه گذاریهای تجاری مشروط به یک نرخ بهره شناور باشد ،نه به یک نرخ ثابت ، در صورتی که نرخ شناور به وسیله یک معامله پایاپای بهره یا قراردادی مشابه به نرخ ثابت تبدیل شود ، یک …

مشاهده بیشتر »

کاربرد گروه استانداردهای حسابداری دولتی

کاربرد گروه استانداردهای حسابداری دولتی در ژانویه ۱۹۹۹، گروه استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) گزارشی را منتشر کرد که نیاز بود که دولت های محلی ارزش دارایی های با ساختارهای زیربنایی که آنها مالک می باشند را نشان دهند. از لحاظ تاریخی، نهادهای بخش دولتی از گزارشات هزینه ها و درآمدها …

مشاهده بیشتر »

ارتباطات درون سازمانی

ارتباطات درون سازمانی یکی ازمباحث مهم مدیریت است که تا به حال در ایران به ان توجه کافینشده است بسیاری از نظریه پردازان قرن بیستم را قر انفجار اطلاعات نامیدهاندومدیریت اطلاعات را نیز به مثابهء یکی از شاخص های مهم توسعه مطرح کرده اندارتباط چیست ؟ درواقع ارتباط بستر مبادلهء …

مشاهده بیشتر »

مدیریت بازاریابی صنعتی

مدیریت بازاریابی صنعتی این مطالعه چهارچوب طرح های تلفیقی آموزش سازمانی را در رفتار سازمانی خریدار توسعه می دهد۰در این مطالعه فعالیت های ارتباطی و روابط میان واحدهای استراتژیک تجاری که در فرایند خرید مشارکت دارند مورد توجه قرار می گیرند۰حمایت علمی برای روابط پیشنهاد شده بر اساس رشته ای …

مشاهده بیشتر »

تئوری محدودیت ها و حسابداری تئوری محدودیت ها : یک ارزیابی مقایسه ای (ظرفیت حاشیه ای = حاشیه سود )

تئوری محدودیت ها و حسابداری تئوری محدودیت ها : یک ارزیابی مقایسه ای (ظرفیت حاشیه ای = حاشیه سود ) تئوری محدودیت ها : یک ارزیابی مقایسه ای (ظرفیت حاشیه ای = حاشیه سود )تغییر سازمان در اقتصاد جهانی که دردهه اخیر صورت گرفت با پذیرش مفاهیم تولید lean و …

مشاهده بیشتر »