دانلود جزوه ریاضی مهندسی دانشگاه صنعتی سیرجان

دانلود جزوه ریاضی مهندسی دانشگاه صنعتی سیرجان

این مجموعه در قالب فایل pdf و دارای 103 صفحه می باشد.

مرجع :
رياضي مهندسي پيشرفته – اروين كرزينگ – ترجمه دكتر شيد فر
سرفصل های این مجموعه عبارت اند از:
فصل اول : آناليز فوريه

در اين فصل گفته مي شود :
– يادآوري
– قضيه دريكله
– سري فوريه
بسط زوج و فرد
فرم مختلط سري فوريه
انتگرال فوريه
– تبديل فوريه
خواص تبديل فوريه
فصل دوم : توابع مختلط

در اين فصل گفته مي شود:
– يادآوري
– نواحي در صفحه
– حد توابع مختلط- مشتق توابع مختلط
– تابع تحليلي
– قضيه كوشي- ريمان
– تابع همساز
– توابع مقدماتي
– تابع نمايي
– تابع مثلثاتي و هذلولي
– تابع لگاريتمي و توان عمومي
فصل سوم : نگاشت ها

در اين فصل گفته مي شود:
– تعاريف و قضايا
– نگاشت هاي مقدماتي
– نگاشت هماني
– نگاشت انتقالي
– نگاشت انبساط يا انقباض
– نگاشت تواني
– نگاشت ريشه nام
– نگاشت كسري
– نگاشت كسري موبيوس
– نگاشت لگاريتمي
– نگاشت مثلثاتي
– تبديل متوالي
فصل چهارم : دنباله ها و سري ها

در اين فصل گفته مي شود :
– قضيه تيلور
– بسط لوران
قضيه لوران
– صفرهاي يك تابع مختلط
– قطب هاي يك تابع مختلط
فصل پنجم : انتگرال مختلط
فصل ششم : معادلات با مشتقات جزئي

دراين فصل گفته مي شود:
– تعاريف
شرايط مرزي
شرايط اوليه
– استفاده از تغير در متغير
– روش لاكرانژ در حل معادلات با مرتبه اول
-روش جداسازي پارامترها
– حل معادله موج
– حل معادله موج به روش دالامبر
– معادله حرارت با شرايط مرزي همگن
– حل معادلات بوسيله تبديل لاپلاس
– استفاده از تبديل فوريه در حل معادلات
– معادلات ديفرانسيل مرتبه دوم
معادله هذلولي گون
معادله سهمي گون
معادله بيضي گون

 

کلمات کلیدی

جزوه، ریاضی مهندسی، صنعتی سیرجان، رياضي مهندسي پيشرفته، اروين كرزينگ، شيد فر، آناليز فوريه، توابع مختلط، نگاشت ها، دنباله ها و سري ها، انتگرال مختلط، معادلات با مشتقات جزئي
 

[button color=”green” size=”medium” link=”http://newdownload.sellfile.ir/prod-816409-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF+%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87+%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C+%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C+%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86.html” icon=”fa-download” target=”false”]دریافت فایل[/button]

 

دانلود جزوه توابع مختلط ریاضیات مهندسی دکتر علی کریم پور دانشگاه فردوسی مشهد

دانلود جزوه توابع مختلط ریاضیات مهندسی دکتر علی کریم پور دانشگاه فردوسی مشهد

این مجموعه در قالب فایل pdf و دارای 34 صفحه می باشد.

سرفصل های این مجموعه عبارت اند از

توابع مختلط شامل:

مقدمات

توابع تحلیلی و مشتق پذیري

انتگرال گیري در صفحه مختلط

سري ها

نظریه مانده ها و محاسبه انتگرال هاي حقیقی

سري هاي نامتناهی در صفحه مختلط شامل:

سري مرکب از جمله هاي مختلط

بسط تیلور

بسط لوران

 

 

 

 

کلمات کلیدی

ریاضیات مهندسی، علی کریم پور، فردوسی مشهد، توابع مختلط، توابع تحلیلی، سري ها، نظریه مانده ها، صفحه مختلط

[button color=”green” size=”medium” link=”http://newdownload.sellfile.ir/prod-811922-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF+%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87+%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B9+%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%B7++%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C+%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1+%D8%B9%D9%84%DB%8C+%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85+%D9%BE%D9%88%D8%B1+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C+%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF.html” icon=”fa-download” target=”false”]دریافت فایل[/button]

جزوه حسابداری صنعتی 3 دکتر محمد قسیم عثمانی​ دانشگاه شهید بهشتی

جزوه حسابداری صنعتی 3 دکتر محمد قسیم عثمانی دانشگاه شهید بهشتی

ین جزوه به صورت دستنویس است.

این جزوه درس حسابداری صنعتی 3 دکتر محمد قسیم عثمانی دانشگاه شهید بهشتی می باشد که به طور کامل و بسیار عالی به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است.

درس حسابداری صنعتی از جمله دروس کنکور کارشناسی ارشد رشته حسابداری می باشد. این جزوه در 56 صفحه با کیفیت خوبی اسکن شده و امیدواریم در جهت کمک به شما عزیزان مورد استفاده قرار بگیرد.

ادامه خواندن “جزوه حسابداری صنعتی 3 دکتر محمد قسیم عثمانی​ دانشگاه شهید بهشتی”