کشاورزی و زراعت

کارآموزی در شرکت صنایع غذایی پیچک

گزارش کارآموزی در شرکت صنایع غذایی پیچک مقدمه:در سال مالی ۱۳۸۱ هیئت مدیره شرکت با مطالعه وضعیت تولید و فروش سنوات قبل و در نظر گرفتن کشش بازار و با توجه به رهنمودهای مجمع عمومی عادی سال ۱۳۸۰ برنامه عملیاتی خود را در زمینه های تولید، فروش، نیروی انسانی و …

مشاهده بیشتر »

ترجمه مقاله تآثیر تنش شوری بر جوانه زنی و خواص جوانه در ارقام زراعی کلزا Effect of Salinity Stress on Germination and Seedling Properties inCanola C

تآثیر تنش شوری بر جوانه زنی و خواص جوانه در ارقام زراعی کلزا Effect of Salinity Stress on Germination and Seedling Properties inCanola Cultivars تآثیر تنش شوری بر جوانه زنی و خواص جوانه در ارقام زراعی کلزا Effect of Salinity Stress on Germination and Seedling Properties inCanola Cultivars Germination and …

مشاهده بیشتر »

ترجمه مقاله بررسی اثر تنش خشکی بر خصوصیات فیزیولوژیک ارقام کلزا PHYSIOLOGICAL AND AGRONOMIC RESPONSE OF CANOLA VARIETIES TO DROUGHT STRESS

واکنش های فیزیولوژیکی و کشاورزی انواع کلزا به تنش خشکی J.Din S.U.Khan I.Ali & A.R.Gurmani 2011 چکیده تنش های خشکی گونه های کشاورزی کلزا Oscar Shirale ConII Rainbow و ۱۹H پس از قرار گرفتن در معرض تنش های خشکی مورد بررسی قرار گرفتند.تنش اب در مراحل گل دهی و غلاف …

مشاهده بیشتر »

آفات و بیماری های مهم درخت صنوبر

آفات و بیماری های مهم درخت صنوبر مقدمه اهمیت فضای سبز و جنگل برای انسان بشر از روزی که در کره زمین زیست خود را شروع کرد، شروع به استفاده از منابع طبیعی، جنگلها و مراتع جهت تأمین نیازهای خود نمود بطوریکه از میوه، چوب، جهت تغذیه، سوخت… استفاده نمود. …

مشاهده بیشتر »

بررسی وضعیت بازار سبزیجات خشک (داخلی و خارجی) مشکلات این بازار و راهکارهای توسعه و پیشرفت بازار

هدف و ضرورت تحقیق با توجه به اینکه در ایران انوع آب و هوا وجود دارد و شرایط و اقلیم نیز متنوع می باشد در نتیجه تنوع سبزیجات آن بسیار می باشد و همچنین سبزیجات ایران بواسطه ی نحوه ی عملیات کاشت و داشت و برداشت و وجود خاک بسیار …

مشاهده بیشتر »

پاورپوینت آفات مهم گیاهی

در حشرات این خانواده رگ subcostal همیشه در انتها با یک زاویه قائمه خمیدگی نشان می دهد وقبل از ان که به لبه بال برسد محو می گردد. زمستان را بصورت شفیره در عمق ۸ تا ۱۰ سا نتی متری خاک به سر می برد.در اواسط بهار که بوته های …

مشاهده بیشتر »

تحقیق در مورد آفات مهم گندم و مدیریت کنترل آنها در ایران

مقـدمـهگندم عمده ترین محصول زراعی کشور است. سطح زیر کشت گندم آبی و دیم کشور در سال ۱۳۸۰ به ترتیب۲۷/۲ و۵۱/۳ میلیون هکتار و متوسط عملکرد آن در شرایط آبی و دیم به ترتیب ۳ و ۷/۰ تن در هکتار بوده است. نرخ خودکفایی گندم در سال های مختلف بین …

مشاهده بیشتر »

تحقیق در مورد قارچ، ویروس و نماتد

بیماری شناسی یا phytopathology علمی است که با اثرات متقابل بین عوامل بیماری‌زا و میزبان و تعیین روشهای مبارزه با این عوامل می پردازد.۱- مطالعه عوامل بیماریزا و یا اختلال در گیاه۲- چگونگی توسعه در گیاه.۳- بررسی عکس العمل بین میزبان و عامل۴- راههای مبارزه با عامل بیماریزا.اهمیت بیماریهای گیاهی …

مشاهده بیشتر »

کشاورزی

کشاورزی کشاورزی به تولید مواد غذایی و کالا از راه زراعت و جنگل داری و دامداری است. کشاورزی همان چیزی است که به ظهور تمدن منجر شد. مطالعه کشاورزی به نام علم کشاورزی شناخته می‌شود. کشاورزی شامل طیف وسیعی از تخصص‌ها و فنون، از جمله راه‌هایی برای گسترش زمین‌های مناسب …

مشاهده بیشتر »

مقاله ترجمه شده کشاورزی پایدار: گیاه شوره زار

فایل لاتین: ۱۱ صفحهفایل ترجمه: ۱۲ صفحهمقاله مربوط به سال ۲۰۱۴گیاه شوره زار، یک گونه ی گیاهی شوری زی برای کشاورزی پایدار در مناطق بیابانی:عنوان لاتین: Saltgrass a True Halophytic Plant Species for Sustainable Agriculture in Desert Regionsچکیده: بیابان زایی مداوم از زمین ‌های قابل کشت به دلیل شهرنشینی ، …

مشاهده بیشتر »