نرم افزار های آماده

کامبینیشن G610Y

کامبینیشن G610Y فایل فلش کارخانه ای   J7 Prime  در کل فایل فلش کارخانه ای مجموعه کاملی از فایل هایDRK، SBOOT، PIT، CERT، FRP و سایر فایل های هست که قبلا برای حل مشکلات گوشی های سامسونگ استفاده میکردیم ولی یکی از مشکلات اصلی این بود که مجبور بودیم برای حل مشکل …

ادامه نوشته »

فایل کامبینیشن G610M

فایل کامبینیشن G610M فایل فلش کارخانه ای   J7 Prime  در کل فایل فلش کارخانه ای مجموعه کاملی از فایل هایDRK، SBOOT، PIT، CERT، FRP و سایر فایل های هست که قبلا برای حل مشکلات گوشی های سامسونگ استفاده میکردیم ولی یکی از مشکلات اصلی این بود که مجبور بودیم برای حل …

ادامه نوشته »

فایل کامبینیشن G610M

فایل کامبینیشن G610M فایل فلش کارخانه ای   J7 Prime  در کل فایل فلش کارخانه ای مجموعه کاملی از فایل هایDRK، SBOOT، PIT، CERT، FRP و سایر فایل های هست که قبلا برای حل مشکلات گوشی های سامسونگ استفاده میکردیم ولی یکی از مشکلات اصلی این بود که مجبور بودیم برای حل …

ادامه نوشته »