مهندسی پزشکی

پایان نامه آلیاژهای حافظه دار و کاربرد آن در پزشکی بصورت فایل ورد ۵۵ صفحه

پایان نامه آلیاژهای حافظه دار و کاربرد آن در پزشکی بصورت فایل ورد ۵۵ صفحه آلیاژهای حافظه دار و کاربرد آن در پزشکی   فصل اول: مقدمه ۱-۱- مقدمه.  ۱-۲-خلاصه متن..  ۱-۳-تاریخچه.  فصل دوم: مواد هوشمند ۲-۱-آلیاژهای حافظه دار  ۲-۲-تغییر حالت متالورژیکی..  ۲-۲-۱- تغییر حالت های مارتنزیتی و پدیده حافظه …

مشاهده بیشتر »