فلسفه

کتاب نیایش ها

کتاب نیایش ها برگردان پارسی پنج نیایش اوستایی مانترا یک واژه اوستایی است که در گاتها سرودهای اشو زرتشت به کار رفته و به معنی سرود اندیشه انگیز می باشد. زرتشت پیامبر ایران خویش را مانترن یعنی برانگیزنده اندیشه میداند.نام کتاب/رمان:نیایش ها نویسنده:هاشم رضی مترجم: تعداد صفحات:۲۲ فرمت کتاب:PDF زبان …

مشاهده بیشتر »

دانلود کتاب اسرار النقطه توحید مکاشفان

دانلود کتاب اسرار النقطه توحید مکاشفان کتاب ارزشمند زیر در ریشه-بن-بیخ ترجمه اسرار النقطه یا توحید مکاشفان است که از زبان عربی به فارسی برگردانده شده. آنچه در این کتاب میخوانید دربرگیرنده ذکر احوال و زندگانی عارف کبیر قرن هشتم، امیر سید علی همدانی، به به اتفاق رسائل، اوراد فتحیه، …

مشاهده بیشتر »

دانلود کتاب اسرار جوغن ها

دانلود کتاب اسرار جوغن ها معنی جوغن اینه که مردم عهد باستانی به زندگی بعد ااز مرگ ایمان داشتن چه یهود چه مسیحیت و چه گبر . خانوادی متوفی برای روح کسی که به خاک سپرده میشد ، ااین جوغن رو میساختند که برای ااو غذا بگذارند که آان شخص …

مشاهده بیشتر »

دانلود کتاب در کوی صوفیان

دانلود کتاب در کوی صوفیان نظر علما دvر مورد کتاب درv کوی صوفیان چیست؟در مورد عرفان و تصوف و دراویش کتابهای انبوه و متفاوتی تألیف شده است در باره کتاب در کوی صوفیان دو کتاب سرشناس است : ۱ این کتاب تالیف آیت الله صافی گلپایگانی و در رد فرق …

مشاهده بیشتر »

دانلود کتاب اسطوره‌شناسی آسمان شبانه

دانلود کتاب اسطوره‌شناسی آسمان شبانه چرا نام ماههای سال به ااین ترتیب نهاده شده است؟ چراا ااین نمادهای برای برج های دوازده گانه گزینش شده ااست؟ چراا هفت اختر و دوازده برج باا الگوی فعلی به هم متصل شده اند؟ چرا پیوند میانی چهار عنصر و برج ها چنان اند …

مشاهده بیشتر »

دانلود کتاب جهان و تاملات فیلسوف

دانلود کتاب جهان و تاملات فیلسوف پانزده نوشتار ای از آثار شوپنهاور که در دو بخش تنظیم شده اند : بخش اول طرحی اجمالی از کلیت نظام و بصیرت فلسفی شوپنهاور و دسته دوم نظرات فیلسوف در بارۀ مضامین نویسندگی و مطالعه و نبوغ و شیوۀ درست فکر ورزی.نام کتاب/رمان:جهان …

مشاهده بیشتر »

دانلود کتاب ادگار کایس (مرد معجزه گر)

دانلود کتاب ادگار کایس (مرد معجزه گر) ادگار کایس کیست ؟ ✰✰ موجودی خیالی است که هرگز وجود خارجی نداشته و در ذهن آدمیان ساخته شده و پرورش یافته است و نابغه ای است که آدمی هرگز نتوانسته همانندش را که از هر نظر و کوچکترین دوگانگی با وی همسنگ …

مشاهده بیشتر »

دانلود کتاب افسانه و واقعیت

دانلود کتاب افسانه و واقعیت دست کم در مدت پنجاه سنه گذشته دانشمندان غربی با نقطه نظری متفاوت از نگرش رایج سده نوزدهم به مطالعه اسطوره پرداختند این دانشمندان بر خلاف اسلافشان که اسطوره را به معنای معمولی کلمه یعنی متل ،داستان ،قصه باره بحث قرار دادند اسطوره را به …

مشاهده بیشتر »

دانلود کتاب میان گذشته و آینده هشت تمرین در اندیشه ی سیاسی

دانلود کتاب میان گذشته و آینده هشت تمرین در اندیشه ی سیاسی مقدمه:شکاف میان گذشته وایندهفصل یکم:سنت ودوران مدرن فصل دوم:مفهوم تاریخی وباستانی مدرن فصل سوم:اتوریته چیست؟ فصل چهارم:ازادی چیست؟ فصل پنجم:بحران در اموزش وتربیت فصل ششم:بحران در فرهنگ اهمیت اجتماعی وسیاسی ان فصل هفتم:حقیقت سیاست فصل هشتم:تسخیرفضا ومقام انسان …

مشاهده بیشتر »

کتاب منشاء عالم حیات و انسان زبان

کتاب منشاء عالم حیات و انسان زبان هوبرت ریوز، مؤلف منشا عالم، دارای درجه دکتری اخترفیزیک هسته ای است . مؤلف منشا حیات، کیمیا دان سرشناس بلژیکی است و مدرس ممتاز دانشگاه آزاد بروکسل است. تخصص ژاک ریس، کیمیا دوران اولیه کره زمین است …فهرست مطالب کتاب: منشا عالم:نوشته هوبرت …

مشاهده بیشتر »