علوم سیاسی

دیدگاه امام خمینی در رابطه با سیاست خارجی

دیدگاه امام خمینی در رابطه با سیاست خارجی یکی از اقدامات مهمی که امام خمینی (ره) در خصوص احیای آرمان فلسطین در سطحی جهانی انجام دادند، طرح روز جهانی قدس و فرمان اجرای آن در بهترین زمانی- یعنی ماه ضیافت الله و نزدیکتر شدن امت اسلامی – بود که تأثیرات …

مشاهده بیشتر »

راز دیپلماسی فشرده آمریکا علیه ایران

راز دیپلماسی فشرده آمریکا علیه ایران چکیده: در گزارش رییس شورای عالی امنیت آمریکا ایران به عنوان بزرگ‌ترین چالش در برابر آمریکا انگاشته شده است که خطری فراتر از آن در برابر آمریکا وجود ندارد. ایران در این گزارش متهم است که از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کند (منظور گروه‌های که …

مشاهده بیشتر »

سیاست تصمیم گیری رهبران ایران

سیاست تصمیم گیری رهبران ایران نظریه پردازان تصمیم گیری به فرایندهای داخلی یک کشور، و به ویژه افراد تصمیم گیرنده، توجه دارند. به عبارت دیگر، برای آنکه سیاست خارجی کشورها را بررسی کنیم باید از منظر کسانی که تصمیم می گیرند وگروههایی که در قالبهای سازمانی و بوروکراتیک عمل می …

مشاهده بیشتر »

سیاست تقلیل روحانیون در دوره‌ی رضاشاه :بررسی موردی جواز عمامه

سیاست تقلیل روحانیون در دوره‌ی رضاشاه بررسی موردی جواز عمامه چکیده: جواز عمامه گواهی بود که در عصر رضاشاه ( ۱۳۲۰-۱۳۰۴ ش) طبق قانون اتحاد شکل لباس به مجتهدان ، مدرسین دینی و محدثین داده می‌شد و آنان با ارائه این مجوز به شهربانی محل ، اجازه ملبس شدن به …

مشاهده بیشتر »

تحقیق در مورد سیاست در اسلام

تحقیق در مورد سیاست در اسلام اهمیت اسلام سیاسى پس از انقلاب بزرگ اسلامى ایران بیش تر نمایان شد و این در حالى بودکه جهان اسلام ایدئولوژى هاى معاصر هم چون ملى گرایى لیبرالیسم غرب و سوسیالیسم نظامى و یا مارکسیسم سنتى را تجربه کرده بوداما این بار انقلاب اسلامى …

مشاهده بیشتر »

گذری کوتاه بر تاریخ سیاسی روم

گذری کوتاه بر تاریخ سیاسی روم از رم تا رومدر همان زمانی که یونان دوران شکوفایی خود را می گذراند، در شمال غربی آن ـ یعنی در شبه جزیره ی ایتالیا ـ اقوامی می زیستند که از حیث فرهنگ و تمدن بسیار عقب تر از آنان بودند. از شهرهای مهم …

مشاهده بیشتر »

دانلود تحقیق در مورد نظام سیاسی

تحقیق در مورد نظام سیاسی نظام سیاسیمفهوم نظام نخستین بار در مردم شناسی به کار رفته است . از نظام تعریف های گوناگونی شده است ، از جمله : مجموعه ای از صفات خاص ، مجموعه هدف ها همراه با روابط میان این هدفها و خواص آنها ، هر مجموعه …

مشاهده بیشتر »

تاثیر انقلاب اسلامی بر کشورهای منطقه خلیج فارس

تاثیر انقلاب اسلامی بر کشورهای منطقه خلیج فارس مقدمهبه نظر می رسد هیچ جنبه ی دیگری از انقلاب اسلامی به اندازه ی مسئله ی «صدور انقلاب» و تهدید ثبات منطقه و امنیت منافع غرب، ترس دولت های غربی و دولت های دست نشانده ی آنها را در منطقه برنینگیخته باشد. …

مشاهده بیشتر »

جایگاه انرژی در سیاست خارجی چین در قبال جمهوری اسلامی ایران

هدف ازاین پژوهش بررسی جایگاه انرژی درسیاست خارجی چین در قبال جمهوری اسلامی ایران است .که در این پژوهش به بررسی اهمیت انرژی ، امنیت انرژی ،شکل گیری روابط متقابل کشورها بر اساس انرژی ، سیاست خارجی و جایگاه انرژی در آن و جایگاه انرژی در روابط کشورها بالاخص ایران …

مشاهده بیشتر »

جنبش های دانشجویی و ارتباط آنها با نیروهای سیاسی

مؤثرترین قشر بر ایده‌ها و گرایشات دانشجویان، روشنفکران می‌باشند. به عبارت بهتر یکی از گروه‌هایی که همواره هدف گروه‌های روشنفکری قرار گرفته‌اند دانشجویان می‌باشند. در دوران دهه ۱۳۲۰ روشنفکران خصائص رادیکال پیدا می‌کنند و مبارزات ضد استعماری اوج می‌گیرد. در این دهه به دلیل امکان فعالیت‌های باز سیاسی دانشجویان ایرانی …

مشاهده بیشتر »