زبان و ادبیات فارسی

نمونه سوالات معماری کامپیوتر دانشگاه پیام نور

نمونه سوالات معماری کامپیوتر دانشگاه پیام نور دانلود نمونه سوالات دانشگاه پیام نور همراه با جواب دانلود نمونه سوالات معماری کامپیوتر دانشگاه پیام نور   عنوان درس: معماری کامپیوتر، معماری کامپیوتر و سازمان آن کد درس: ۱۱۱۵۰۸۲ – ۱۱۱۵۱۹۱ – ۱۱۱۹۰۱۰ – ۱۵۱۱۰۸۲ – ۱۱۱۵۱۴۳ – ۱۵۱۱۰۹۲ رشته تحصیلی/ کد …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات مبانی نظریه محاسبه دانشگاه پیام نور

نمونه سوالات مبانی نظریه محاسبه دانشگاه پیام نور دانلود نمونه سوالات دانشگاه پیام نور همراه با جواب دانلود نمونه سوالات مبانی نظریه محاسبه دانشگاه پیام نور عنوان درس: مبانی نظریه محاسبه، نظریه اتوماتها و زبانها ،‌نظریه زبان ها و ماشین ها ، نظریه زبانها و ماشینها کد درس: ۱۱۱۱۳۳۱ – …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات مهندسی نرم افزار ۱ دانشگاه پیام نور

نمونه سوالات مهندسی نرم افزار ۱ دانشگاه پیام نور دانلود نمونه سوالات دانشگاه پیام نور همراه با جواب دانلود نمونه سوالات مهندسی نرم افزار ۱ دانشگاه پیام نور نمونه سوالات مهندسی نرم افزار ۱ پیام نور   عنوان درس: اصول طراحی نرم افزار، مهندسی نرم افزار ۱ کد درس: ۱۱۱۵۱۱۴ …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات مهندسی نرم افزار ۲ دانشگاه پیام نور

نمونه سوالات مهندسی نرم افزار ۲ دانشگاه پیام نور دانلود نمونه سوالات دانشگاه پیام نور همراه با جواب دانلود نمونه سوالات مهندسی نرم افزار ۲ دانشگاه پیام نور سوالات مهندسی نرم افزار ۲ پیام نور   عنوان درس: مهندسی نرم افزار ۲ کد درس: ۱۱۱۵۱۱۵ – ۱۱۱۵۱۵۰ رشته تحصیلی/ کد …

ادامه نوشته »

پاورپوینت کتاب نقد ادبی دکتر عبدالحسین زرین کوب ، دکتر حمید زرین کوب

پاورپوینت کتاب نقد ادبی دکتر عبدالحسین زرین کوب ، دکتر حمید زرین کوب پاورپوینت کتاب نقد ادبی دکتر عبدالحسین زرین کوب ، دکتر حمید زرین کوبانتشارات پیام نور به تعداد ۱۶۶ اسلاید قابل ویرایش مناسب اساتید و دانشجویان زبان و ادبیات فارسی   کتاب شامل چهارفصل به شرح ذیل است …

ادامه نوشته »

پاورپوینت کتاب نقد ادبی دکتر عبدالحسین زرین کوب ، دکتر حمید زرین کوب

پاورپوینت کتاب نقد ادبی دکتر عبدالحسین زرین کوب ، دکتر حمید زرین کوب پاورپوینت کتاب نقد ادبی دکتر عبدالحسین زرین کوب ، دکتر حمید زرین کوبانتشارات پیام نور به تعداد ۱۶۶ اسلاید قابل ویرایش مناسب اساتید و دانشجویان زبان و ادبیات فارسی   کتاب شامل چهارفصل به شرح ذیل است …

ادامه نوشته »

درس عروض و قافیه

درس عروض و قافیه تعداد اسلاید : ۸۱ ۱ رشته زبان و ادبیات فارسی درس عروض و قافیه دکتر سیروس شمیسا تهیه کننده : جلیل مسعودی فرد عضو هیات علمی مرکز بجنورد ۲ معرفی طرح درس درس عروض و قافیه از دروس تخصصی رشته زبان و ادبیات فارسی است که …

ادامه نوشته »

دستور زبان فارسی ۲

دستور زبان فارسی ۲ تعداد اسلاید : ۱۶۵ دکتر نرگس محمدی بدر ۱ دانشگاه پیام نور دکتر نرگس محمدی بدر ۲ دانشکده علوم انسانی گروه زبان و ادبیات فارسی دکتر نرگس محمدی بدر ۳ نام درس دستور زبان فارسی ۲ دکتر نرگس محمدی بدر ۴ نام اثر: دستور …

ادامه نوشته »

رودکی و منوچهری

رودکی و منوچهری تعداد اسلاید : ۱۳۳ به نام خداوند جان وخرد رودکی و منوچهری با کوشش: دکتر مجید سرمدی عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور اهداف درس ۱٫اشعار رودکی را به طور صحیح بخوانید . ۲ . لغات موجود در اشعار رادقیقا معنی کند . ۳٫ آیات واحادیث به …

ادامه نوشته »

سبک شناسی (۲) نثر

سبک شناسی (۲) نثر تعداد اسلاید : ۱۸۶ دکتر کوپا ۱ بسم الله الرحمن الرحیم دکتر کوپا ۲ دانشگاه پیام نور دکتر کوپا ۳ دانشکده علوم انسانی گروه ادبیات و زبان فارسی دکتر کوپا ۴ سبک شناسی (۲) نثر مؤلف:دکتر سیروس شمیسا تهیه کننده اسلاید:دکتر فاطمه کوپا تعداد واحد:۲ از …

ادامه نوشته »