ریاضی

پایان نامه روشهای آماری برای احتمال¬پذیری سیستم¬های تعمیرشدنی ۳۲۰ ص

پایان نامه روشهای آماری برای احتمال¬پذیری سیستم¬های تعمیرشدنی ۳۲۰ ص فهرست مندرجات  پیشگفتار ۱ – اصطلاحات و نمادهای سیستم­های تعمیرشدنی ۱ ۱٫۱ – اصطلاحات پایه و مثال­ها ۱ ۱٫۲ – سیستم­های تعمیرنشدنی ۱۱ ۱٫۲٫۱ – توزیع نمایی ۱۸ ۱٫۲٫۲ – توزیع پواسن ۲۵ ۱٫۲٫۳ – توزیع گاما ۲۹ ۱٫۳ – …

ادامه نوشته »

تحقیق رشته ریاضی – مجموعه های مرکزی و شعاع ها درگراف های مقسوم علیه صفر از حلقه های جابجایی

تحقیق رشته ریاضی – مجموعه های مرکزی و شعاع ها درگراف های مقسوم علیه صفر از حلقه های جابجایی فهرستعنوان………………………………… پیش گفتار ……………………………. خلاصه‌ی مطالب ………………………….. ۱فصل اول …………………………….. ۱-۱مقدمه …………………………….. ۱-۲پیش نیازها ………………………… تعاریف ………………………………. قضیه ها………………………………. ۲فصل دوم …………………………….. ۲-۲مرکز ……………………………… ۲-۳ میانه ……………………………. ۲-۴ مجموعه های غالب …

ادامه نوشته »

تابع متغیر مختلط

تابع متغیر مختلط فهرست مطالب    فصل ۶٫ ۵ ویژگیهای تحلیلی نگاشت.. ۵ ۶.۱ جبر مختلط.. ۷ همیوغ مختلط.. ۹ تابعهای متغییر مختلط.. ۱۳ خلاصه. ۱۶ ۶-۲ شرایط کوشی _ریمان.. ۱۷ توابع تحلیلی.. ۲۲ خلاصه. ۲۲ ۶-۳ قضیه ی انتگرال کوشی.. ۲۳ انتگرال های پربندی.. ۲۳ اثبات قضیه ی انتگرال …

ادامه نوشته »

پایان نامه حل عددی تائو معادلات انتگرال-دیفرانسیل ولترا با پایه های دلخواه از چند جمله ای ها ۵۰ ص – Copy – Copy

پایان نامه حل عددی تائو معادلات انتگرال-دیفرانسیل ولترا با پایه های دلخواه از چند جمله ای ها ۵۰ ص – Copy – Copy فهرست مطالب  عنوان صفحه فصل ۰: پیشگفتار ۱ ۱-۰ خطاها ۱ ۲-۰ توابع وچند جمله ای ها ۳ ۳-۰ معادلات انتگرال-دیفرانسیل فردهلم در فضای باناخ ۸ فصل …

ادامه نوشته »

شبکه ها و تطابق در گراف

شبکه ها و تطابق در گراف فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه   فصل ۱   شبکه ها   ۱-۱ شارش ها   ۱-۲ برش ها   ۱-۳ قضیه شارش ماکزیمم – برش مینیمم   ۱-۴ قضیه منجر       فصل ۲   تطابق ها   ۲-۱ انطباق ها   …

ادامه نوشته »

چهارم دبستان – ۷ آزمون از فصل اول – اعداد و الگوها – سال ۹۶

چهارم دبستان – ۷ آزمون از فصل اول – اعداد و الگوها – سال ۹۶        عدد نویسی الگوها ماشین ورودی و خروجی عدد میلیون کانال تلگرام آزمونهای ریاضی چهارم دبستان   riyaziazmoon@ یا آدرس telegram.me/riyaziazmoon   … جزئیات بیشتر / دانلود

ادامه نوشته »

چهارم دبستان – ۸ آزمون از فصل اول و دوم – اعداد ، الگوها و کسرها سال ۹۶

چهارم دبستان – ۸ آزمون از فصل اول و دوم – اعداد ، الگوها و کسرها سال ۹۶   عدد نویسی الگوها معرفی عدد میلیون ماشین ورودی و خروجی کسرها نشان دادن کسر با شکل و محور جمع و تفریق کسرها ضرب عدد در کسر   کانال تلگرام آزمونهای ریاضی …

ادامه نوشته »