ریاضی

فشرده سازی اطلاعات (DATA COMPRESSION )

فشرده سازی اطلاعات (DATA COMPRESSION ) در این روش ذخیره اطلاعات به شکلی است که فضای کمتری را اشغال کند. این عملکرد در ارتباطات بسیار مهم است ، چرا که این امکان را به تجهیزات می دهد تا همان مقدار اطلاعات را با bit کمتری ذخیره یا منتقل کنند. تکنیک …

مشاهده بیشتر »

بی نظمی (chotic)

بی نظمی (chotic) بی نظمی را با اتفاقی بودن اشتباه نگیرید : ویژگی های موضوعات اتفاقی :۱-تجدیدنشدنی و غیرقابل تولید دوباره۲-غیرقابل پیشگویی ویژگیهای سیستم های بی نظم :۱-بی‌اختیار بودن (مثل حالتهایی که به همان حالتهای نهایی BUT منجر می شود و حالت نهایی برای تغییرات کوچک که با حالت نخستین …

مشاهده بیشتر »

الگوریتم STR کلی (تعمیم یافته)

الگوریتم STR کلی (تعمیم یافته) داده ها: پارامتر d مرتبه رگولاتور یعنی درجه R* ، و درجه S* را بدانیم. چند مجموعه ای روبتگر Ao* به جای چند جمله ای C* که نامعلوم است (تقریب C*)چند جمله ایهای پایدار P* و Q*سیگنالهای فیلتر شده زیر بایستی معرفی شوند: گام ۱ …

مشاهده بیشتر »

ایده آل های خطی به ترتیب کوهن-مکوالی

ایده آل های خطی به ترتیب کوهن-مکوالی چکیده- G را یک نمودار غیرمستقیم ساده n راسی در نظر بگیرید و بگذارید برایده آل خطی مرتبطش دلالت کند. مانشان می دهیم که تمام نمودارهای و تری G ، به ترتیب کوهن- مکوالی هستند ، دلیل ما بر پایه نشان دادن این …

مشاهده بیشتر »

تحقیق آشنایی با ریاضیات

آشنایی با ریاضیات مقدمه: آشنایی با ساختمان منطقی جمله هایی که مطالب ریاضی بوسیله آنها بیان می شوند مستلزم مفاهیم گزاره، گزاره نما، و اسم نماست. این مفاهیم که بخشی از منطق ریاضی مقدماتی محسوب می شوند می توانند مفاهیم و احکام ریاضی را قابل فهم و قابل توضیح نمایند. …

مشاهده بیشتر »

مبحث بردارها

مبحث بردارها بردارها:تساوی در بردار: موازی، هم جهت و هم طولی دو بردار به تساوی آن دو می‌انجامد.مجموع دو بردار : روش متوازی الضلاعروش مثلثیخواص بردارها:شرکتپذیری:بردار صفر: انتها و ابتدای بردار بر هم منطبق است. و با o نشان می‌دهیم.برای هر بردار دلخواه داریمقرینه برای یک بردار: اگر بردار معلومی …

مشاهده بیشتر »

برنامه خطی اعداد صحیح دوتایی (BILP)

برنامه خطی اعداد صحیح دوتایی (BILP) یک مورد خاص ILP زمانی اتفاق می افتد که همه متغیرهای نمونه بتوانند فقط یک یا دو رقم ۰ یا ۱ را قبول کنند . چنین متغیرهایی متغیرهای دوتایی نامیده می شوند ، و نمونه ها ، برنامه ها ، برنامه های ۱-۰ یا …

مشاهده بیشتر »

تاریخچه اندازه گیری در جهان

تاریخچه اندازه گیری در جهان سابقه اندازه گیری به عهد باستان باز می گردد و می توان آن را به عنوان یکی از قدیمی ترین علوم به حساب آورد .در اوایل قرن ۱۸ جیمز وات (JAMES WATT) مخترع اسکاتلندی پیشنهاد نمود تا دانشمندان جهان دور هم جمع شده یک سیستم …

مشاهده بیشتر »

کلیاتی در مورد ریاضیات

کلیاتی در مورد ریاضیات تاریخچهانسان اولیه نسبت به اعداد بیگانه بود وشمارش اشیاء اطراف خود را به حسب غریزه یعنی همان طور که مرغ خانگی تعداد جوجه هایش را میداند انجام میداد اما به زودی مجبور شد وسیله ی شمارش دقیق تری به وجود اورد لذا به کمک انگشتان دست …

مشاهده بیشتر »

مقاله تحلیل داده ها

تحلیل داده ها ۱- ارقام با معنی: برای تعیین رقمهای با معنا ، رقمها را از سمت چپ به راست می شماریم. صفرهایی ک قبل از اولین رقم سمت چپ نوشته می شوندجزء رقمهای با معنا به حساب نمی آیند این صفرها به هنگام تبدیل یکاها ظاهر می شوند و …

مشاهده بیشتر »