تولیدی

طرح توجیهی تولید حوله

خلاصه طرح: موضوع طرح : تولید حـوله ظرفیت : ۶۵ تن در سال محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور سرمایه گذاری کـل: ۵/۲۰۲۲ میلیون ریال سهم آورده متقاضی: ۵/۲۰۲ میلیون ریال سهم تسهیلات: ۱۸۲۰ میلیون ریال دوره بازگشـت سرمایه: بیست‌ویک ماه میزان اشتغالزایی : سی و یک …

مشاهده بیشتر »

طرح توجیهی تولید نان لواش

خلاصه طرح: موضوع طرح : تولید نان لواش ظرفیت : ۳۰۰ تن در سال محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور سرمایه گذاری کـل: ۳۵۷٫۹۴ میلیون ریال سهم آورده متقاضی: ۳۷٫۹۴ میلیون ریال سهم تسهیلات: ۳۲۰ میلیون ریال دوره بازگشـت سرمایه: ۱۴ ماه مقدمــه : بی‌شک غلات بیشترین …

مشاهده بیشتر »

طرح توجیهی تولید نان لواش

طرح توجیهی تولید نان لواش ، در قالب word به همراه فهرست موضوع و معرفی طرح جداول سرمایه گذاری کل دوره بازگشت سرمایه فضای مورد نیاز اشتغال زایی سهم تسهیلات استانداردهای مربوطه بازارهای داخلی و خارجی عرضه کنندگان محاسبات مربوطه توجیه فنی و اقتصادی طرح مورد بررسی و پژوهش قرار …

مشاهده بیشتر »

طرح توجیهی تولید حوله

طرح توجیهی تولید حوله ، در قالب word به همراه فهرست موضوع و معرفی طرح جداول سرمایه گذاری کل دوره بازگشت سرمایه فضای مورد نیاز اشتغال زایی سهم تسهیلات استانداردهای مربوطه بازارهای داخلی و خارجی عرضه کنندگان محاسبات مربوطه توجیه فنی و اقتصادی طرح مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته …

مشاهده بیشتر »

طرح توجیهی تولید حوله

خلاصه طرح: موضوع طرح : تولید حـوله ظرفیت : ۶۵ تن در سال محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور سرمایه گذاری کـل: ۵/۲۰۲۲ میلیون ریال سهم آورده متقاضی: ۵/۲۰۲ میلیون ریال سهم تسهیلات: ۱۸۲۰ میلیون ریال دوره بازگشـت سرمایه: بیست‌ویک ماه میزان اشتغالزایی : سی و یک …

مشاهده بیشتر »

طرح توجیهی تولید نان لواش

خلاصه طرح: موضوع طرح : تولید نان لواش ظرفیت : ۳۰۰ تن در سال محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور سرمایه گذاری کـل: ۳۵۷٫۹۴ میلیون ریال سهم آورده متقاضی: ۳۷٫۹۴ میلیون ریال سهم تسهیلات: ۳۲۰ میلیون ریال دوره بازگشـت سرمایه: ۱۴ ماه مقدمــه : بی‌شک غلات بیشترین …

مشاهده بیشتر »