دانلود پاورپوینت مقایسه کارایی چند حلال آلی در استخراج پلی فنول ها از عصاره هسته انگور

شخصات این فایل
عنوان: مقایسه کارایی چند حلال آلی در استخراج پلی فنول ها از عصاره هسته انگور
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 49

این مقاله درمورد مقایسه کارایی چند حلال آلی در استخراج پلی فنول ها از عصاره هسته انگور می باشد.

خلاصه آنچه در مقاله مقایسه کارایی چند حلال آلی در استخراج پلی فنول ها از عصاره هسته انگور می خوانید : 

3- مروري بر پژوهش هاي پيشين
پاينرو همكاران (2004) بوسيله تكنيك تحت فشار قرار دادن مايعات اقدام به استخراج كاتچين و اپي كاتچين از هسته انگور و برگهاي چاي نمودند. سپس عصاره ها را توسط HPLC مورد ارزيابي قرار داده و مقايسه اي بين استخراج با همزنهاي مغناطيسي، التراسوند و مايعات تحت فشار از نظر ميزان استخراج تركيبات بعمل آوردند. در اين سه سيستم استخراج، از چهار حلال خالص آب، متانول، اتانول و اتيل استات استفاده گرديد. استخراج با حلال متانول بهترين نتايج را داشت[52].
جايا پراكاشا و همكاران1 (2003) خواص آنتي اكسيداني و ضد باكتريايي عصاره هسته انگور را مورد بررسي قرار دادند. دو سيستم حلال استون:‌ آب: اسيداستيك به نسبت 5/0 :5/9: 90 و متانول: آب: اسيداستيك به نسبت 5/0 :5/9: 90 براي استخراج  عصاره آبي هسته انگور مورد استفاده قرار گرفت. عصاره حاصل بوسيله HPLC مورد ارزيابي قرار گرفت كه نتايج حاكي از بالابودن پروسيانيدین هاي مونري در عصاره هاي حاصل از هر دو سيستم حلال مي باشد. همچنين ظرفيت آنتي اكسيداني عصاره ها بوسيله روش فسفوموليبدنيوم ارزيابي گرديد كه در اين ارتباط تفاوت معني دار بين دو تيمار مشاهده نگرديد. نتايج نشان داد كه تيمار استون: آب: اسيد استيك خاصت آنتي راديكالي بهتري نسبت به عصاره حاصل از سيستم متانول: آب:‌ اسيد استيك دارد[35].

1-4- مواد شیمیایی
کلرید آهن III، تیوسیانات آمونیوم، پتاسیم ـ دی هیدروژون فسفات، سدیم هیدروژن فسفات، فری سیانید پتاسیم، اسید کلریدریک، اسید تری ـ کلرواستیک، کربنات سدیم، آلفا توکوفرول، اسید آسکوربیک، BHT، استیک اسیدو استون با خلوص بالا در حد آزمایشگاهی از شرکت مرک آلمان تهیه شد. برش نفتیAW406 ازآزمایشگاه عملیات واحد تهیه شد، متانول با خلوص 80% از آزمایشگاه تهیه شدو معرف DPPH (1 و 1 دی فنیل 2- پیکریل هیدرازیل) از شرکت سیگما (انگلستان) خریداری گردید.
5-2- وسايل و تجهيزات مورد نياز
ارلن مایر 250 و 500 میلی لیتری ساخت زیماکس آلمان،بالن ژوژه  500 میلی لیتری ساخت زیماکس آلمان لوله در پیچ دار mm16× mm80 ، لوله در پیچ دار mm16× mm160، لوله معمولی mm16×mm160قاشقک فلزی، بشقاب شیشه ای (شیشه ساعت)، پیپت 1 میلی لیتر،100میکرولیتر، کاغذ صافی واتمن شماره 1
5-3- تجهیزات
ترازوی دیجیتال سارتریوس با دقت 0/01% ، یخچال زیمس، آون تحت خلا(memertآلمان)، تبخیر کننده دوار، انکوباتور شیکردار پمپ خلاء ، قیف بوخنر ،دستگاه سانتریفوژ( ساخت شركت Heraeus  مدل labofuge200) اسپکتروفتومتر دو پرتوی ماورابنفش ـ مرئی(Jen way )

4- انتخاب سيستم حلال
در عمل، بسیاری از استخراج ها با سیستمهای حلال دو جزئی تحقق پیدا می کنند اما برای دستیابی به طیف بیشتری از ترکیبات کاربرد سیستم های سه و چهار جزئی نیز مورد نظر قرار خواهند گرفت در این پژوهش با در نظر گرفتن7سیستم حلال(جدول1) ازهمه نوع مونو حلال ،دوجزیی وسه جزیی در نهایت به مقایسه آنها در بازدهی استخراج،قدرت احیاءکنندگی آهن و به دام انداختن رادیکالها پرداختیم.[ ]

بخشی از فهرست مطالب مقاله مقایسه کارایی چند حلال آلی در استخراج پلی فنول ها از عصاره هسته انگور

فهرست مطالب
1- هسته انگور
2- آنتی اکسیدان ،طبقه بندی وخواص آنتی آکسیدانها
3- مروري بر پژوهش هاي پيشين
4-انتخاب سیستم حلال
5-بازده استخراج
6-ارزیابی قدرت احیاءکنندگی آهن
7-به دام انداختن رادیکالهای آزادبااستفاده از روش DPPH
8 -نتیجه گیری
9-پیشنهادات

 

 

دریافت فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *